English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXU052
NázevDatabázové systémy
Course nameDatabase Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Studenti získají přehled o teoretických základech databázových systémů a získají praktické dovednosti v oblasti databázových technologií na úrovni potřebné pro datovou analýzu, návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.
Databázové technologie, terminologie, datové modely, relační koncept, relační algebra a kalkul.
Konceptuální modelování, E-R diagramy, normalizace návrhu. Datová konzistence a integrita.
Neprocedurální jazyk SQL a QBE, příkazy pro tvorbu a údržbu datových struktur, manipulaci s daty a vyhledávání informací.
Základní algoritmy databázových strojů.
Klasifikace databázových systémů, síťové architektury, síťové rozhraní ODBC
Hostitelský jazyk T-SQL, databázový kurzor, uložené procedury, funkce a spouště.
Datová analýza, principy tvorby informačních systémů, úvod do procesní analýzy.
Příklad informačního systému v prostředí třívrstvé technologie a systému typu ISAM.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy, systémy řízení báze dat, výchozí principy, klasifikace databázových systémů.
 • 2. Datové modely, množinový pojem relace a její reprezentace v paměti.
 • 3. Relační algebra a kalkul.
 • 4. Konceptuální modelování, normalizace, E-R diagramy a jejich transformace do systému báze dat.
 • 5. Modelování vztahů mezi entitami, primární a cizí klíče, asociativní entity.
 • 6. Datová integrita a konzistence, referenční integrita, způsoby vynucení.
 • 7. Základní interní algoritmy databází, indexování, B-stromy, hashování, úrovně zamykání dat.
 • 8. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML.
 • 9. Konstrukce komplexního příkazu SELECT.
 • 10. Pohledy, funkce, uložené procedury a triggery, hostitelský jazyk T-SQL. Databázový kurzor. Transakční zpracování a řízení přístupu.
 • 11. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, MS SQL, ISAM systémy, síťové architektury, rozhraní ODBC.
 • 12-13. Datová analýza a implementace informačního systému v třívrstvé architektuře.

Harmonogram cvičení

 • 1. Uživatelské prostředí konkrétního systému pro správu dat. Nástroje pro definici datových struktur, vztahů a vyhledávání informací.
 • 2. Definice struktury tabulek, datové typy, interpretace dat, konfigurace integritních omezení a pravidel.
 • 3. Příkaz SELECT jazyka SQL a jeho reprezentace ve formulářovém prostředí systému.
 • 4. Seskupování dat, agregáty, filtrace podle jejich vlastností.
 • 5. Vnitřní a vnější spojení, vyhledávání v provázaných entitách.
 • 6. Příkazy SQL pro hromadnou manipulaci s daty. Použití spojení při změně dat.
 • 7. Nástroje pro konfiguraci interpretace dat. Nastavení formátu interpretace, omezení a pravidel.
 • 8. Použití číselníků a datových vazeb pro správu dat.
 • 9. Import a export dat, využití veřejných datových skladů pomocí rozhraní ODBC.
 • 10. Práce v prostředí hostitelského jazyka. Program pro dávkové zpracování s využitím databázového kurzoru.
 • 11.-12. Tvorba uživatelského prostředí pro prohlížení a správu dat.
 • 13. Kontrola individuálních úkolů a testování znalostí.
Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Základní literatura předmětu

Riordan, Rebecca: Vytváříme databázové aplikace, Computer Press, 2000

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. 4th Edition, McGRAW-HILL, 2001