English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXU051
NázevProjektový management IPMA
Course nameProject management IPMA

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantTomáš Apeltauer

Obsahové informace

Principy a zásady řízení projektů podle IPMA – International Project Management Association. Vzdělání požadované pro zahájení certifikačního procesu IPMA Level D. Systematický přístup při zajišťování všech činností komplexního projektu. Zisk základních technických, behaviorálních a kontextových kompetencí pro řízení projektu. Aplikace nástrojů projektového řízení na konkrétních praktických příkladech.
Osvojení základních technik a nástrojů pro řízení projektů s omezenými zdroji, rozsahem a časem. Příprava na certifikační proces IPMA Level D u Společnosti pro projektové řízení, o. s.

Harmonogram přednášky

 • 1. Definice projektu, kritéria úspěšnosti projektu.
 • 2. Požadavky a cíle projektu, rizika a příležitosti.
 • 3. Čas a fáze projektu.
 • 4. Zdroje a financování.
 • 5. Týmová práce, metody řešení problémů.
 • 6. Kontrola, řízení a podávání zpráv, změny.
 • 7. Informace a vedení dokumentace v rámci projektu.
 • 8. Zainteresovanost a motivace při řízení projektu, orientace na výsledky.
 • 9. Metody pro vedení komunikace a vyjednávání, řešení konfliktů.
 • 10. Projekt, program, portfolio.
 • 11. Implementace projektu.
 • 12. Personální management, finance, právo.
 • 13. Cvičný certifikační test.

Harmonogram cvičení

 • 1. Metoda logického rámce.
 • 2.-3. Strukturovaný rozpad činností.
 • 4.-5. Analýza nákladů, času a zdrojů.
 • 6.-7. Metoda kritické cesty (CPM).
 • 8. Analýza rizik (RIPRAN).
 • 9. Analýza rizik (SWOT).
 • 10.-11. Řízení podle reálně vytvořené hodnoty (EVM).
 • 12. Softwarová podpora řízení projektů.
 • 13. Cvičný certifikační test.
Základy technické angličtiny. Práce s MS Word a MS Excel. Práce s nástroji Google (e-mail, cloudové úložiště, kalendář apod.).

Základní literatura předmětu

DOLEŽAL, Jan a MÁCHAL, Pavel a LACKO, Bronislav a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, a.s., 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Van Haren Publishing: Better Practices of Project Management Based on IPMA Competences, Van Haren Publishing, 2013
Van Haren Publishing: Better Practices of Project Management Based on IPMA Competences, Van Haren Publishing, 2013
 • Vzdělání požadované pro zahájení certifikačního procesu IPMA Level D, příprava pro certifikační proces u Společnosti pro projektové řízení, o. s.