English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXM002
NázevNavrhování komunikací s ohledem na bezpečnost a environment
Course nameDesign of Pavements Regarding Security and Environment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Hýzl

Obsahové informace

Seznámení s problematikou návrhu městských komunikací s důrazem na bezpečnost a environment. Student je schopný navrhnout dopravní řešení v městském prostředí v jednoduchých podmínkách. Důraz je kladen mj. na zklidňování dopravy v městských aglomeracích, enviromentální aspekty dopravy ve městech a používání uličního prostoru osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Druhy dopravy v městských aglomeracích, principy navrhování městských komunikací s ohledem na bezpečnost, zklidňování dopravy v městských aglomeracích,používání uličního prostoru osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady výstavby městských komunikace, využití druhotných materiálů při výstavbě městských komunikací, problematika dehtových pojiv, enviromentální aspekty dopravy ve městech, posudky EIA, protismykové vlastnosti vozovek, nehodovost, využití GIS, hlukové emise z dopravy, využití softwaru pro posouzení geometrických prvků, kapacity a bezpečnosti staveb z hlediska evakuace osob v krizových situacích, bezpečnostní aspekty provozování MHD, audit bezpečnosti a bezpečnostní inspekce.

Harmonogram přednášky

 • 1. Druhy dopravy v městských aglomeracích
 • 2. Principy navrhování městských komunikací s ohledem na bezpečnost
 • 3. Zklidňování dopravy v městských aglomeracích
 • 4. Používání uličního prostoru osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • 5. Zásady výstavby městských komunikací
 • 6. Využití druhotných materiálů při výstavbě městských komunikací, problematika dehtových pojiv
 • 7. Enviromentální aspekty dopravy ve městech, posudky EIA
 • 8. Protismykové vlastnosti vozovek, nehodovost, využití GIS
 • 9. Hlukové emise z dopravy
 • 10. Využití softwaru pro posouzení geometrických prvků, kapacity a bezpečnosti staveb z hlediska evakuace osob v krizových situacích
 • 11. Bezpečnostní aspekty provozování MHD
 • 12. Audit bezpečnosti
 • 13. Bezpečnostní inspekce
Znalosti z projektování a stavby silnic a dálnic, městských komunikací, technologie stavby.

Základní literatura předmětu

: Normy pro projektování městských komunikací, ČNI, 0
: Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

John J. Fruin: Pedestrian planning and design, Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, New York, 1971
Weidmann U.: Transporttechnik der Fußgänger, Schriftenreihe des Institut für Verkehrsplanung, 1992
: 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích , , 0
: Audit bezpečnosti pozemních komunikací, metodika provádění v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 0
: Technické podmínky Ministerstva dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, 0
: Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, , 0
Jan Gehl: Města pro lidi, Partnerství, 0