English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXM001
NázevTechnologie výstavby městských komunikací
Course nameConstruction Technology of Urban Roads

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Hýzl

Obsahové informace

Znalost provádění silničních technologií, používaných strojů, zařízení a výroben. Plánování sestav strojů. Management kvality.
Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly kvality. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby a rekonstrukcí silnic a městských komunikací.

Harmonogram přednášky

 • 1. Předpisová základna pro PK (normy, TP, TKP)
 • 2. Podloží MK – typy materiálů, typy podloží
 • 3. Konstrukce vozovek MK
 • 4. Podkladní vrstvy vozovek - prolévané, nestmelené, stmelené
 • 5. Krytové vrstvy vozovek MK – tuhé, netuhé, dlážděné
 • 6. Provádění krytových vrstev vozovek – pokládka, hutnění, požadavky
 • 7. Odvodnění MK
 • 8. Diagnostika a poruchy MK
 • 9. Opravy a údržba
 • 10. Použití recyklátů při výstavbě
 • 11. Provádění vodorovného dopravního značení
 • 12. Protismykové vlastnosti vozovek
 • 13. Městské komunikace ve světě

Harmonogram cvičení

 • 1. Individuální zadání týkající se zemních prací
 • 2. Konzultace k řešení zemních prací
 • 3. Obsah norem a systém kvality
 • 4. Individuální zadání týkající se různých technologie podkladních vrstev
 • 5. Individuální zadání týkající se technologií asfaltových vrstev.
 • 6. Prezentace řešení zemních prací a podkladních vrstev
 • 7. Prezentace řešení technologických asfaltových vrstev
 • 8. Exkurze do silničního stavebního podniku
Znalosti z projektování silnic, dálnic a městských komunikací.

Základní literatura předmětu

ZAJÍČEK, Jan; BIRNBAUMOVÁ, Marie; HÝZL, Petr; NEKULA, Leoš; STEHLÍK, Dušan; VALENTIN, Václav; VARAUS, Michal; VÉBR, Ludvík: Technologie stavby vozovek, ČKAIT, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: TP 170 - Dodatek - Navrhování vozovek pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy ČR, 2010
: TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, Ministersvo dopravy ČR, 2004
: Normy řady ČSN 736121 až 31 , ČNI, 0
: Technické podmínky ministerstva dopravy ČR, Ministerstvo dopravy, 0