English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXI052
NázevPraktický projekt ME
Course name

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu65

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantTomáš Vymazal

Obsahové informace

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), , 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ,
M. N. Baker: Municipal Engineering and Sanitation, Forgotten Books, 2015
: Literatura podle zadání projektu, ,