English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXI051
NázevProjekt ME
Course nameMunicipal Engineering Project

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu65

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantTomáš Vymazal

Obsahové informace

Aplikace teoretických znalostí, získaných studiem a studiem vybraných disciplin městského inženýrství. Tímto zaměřením je také profilováno zadání projektu.
Předmět má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Specializuje se na koordinaci technického vybavení v koncepci využití území sídel, navrhování a realizaci staveb městského inženýrství, jejich správu a provoz, řešení dopravní infrastruktury, inženýrských sítí v sídlech a intravilánech, ochranu před povodněmi a další.
Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru městské inženýrství.
Literatura není u předmětu zadána