English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXI001
NázevDiplomový seminář
Course nameDiploma Seminar

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantTomáš Vymazal

Obsahové informace

Průkaz zralosti absolventa dvoustupňového strukturovaného studia městské inženýrství, schopného zvládnout nejsložitější úlohy spojené s infrastrukturou území či souborů pozemních staveb nebo rozvoje sídel.
Diplomový projekt je vymezen zaměřením či oblastí zpracování diplomové práce. Jedná o řešení infrastruktury území či souboru staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby.

Harmonogram přednášky

  • Samostatná semestrální práce na studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Harmonogram cvičení

  • Samostatná semestrální práce na studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.
Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru městské inženýrství.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), , 2006
: Literatura podle zadání závěrečné práce, , 2016

Doporučená literatura ke studiu předmětu

M. N. Baker: Municipal Engineering and Sanitation, Forgotten Books, 2015
: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, , 2009
: Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, , 2006