English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTY02
NázevPrávo pro architekty
Course nameLaw for Architects

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMartina Hortová

Obsahové informace

Absolvováním předmětu získají studenti přehled právní úpravy výkonu povolání absolventů - architektů činných ve výstavbě. Seznámí se s právními předpisy z oblasti stavebního práva a zejména se zákonem o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Budou s nimi probrány jednotlivé formy podnikání architektů ve sdruženích, veřejných obchodních společnostech a společnostech s ručením omezeným. Budou obeznámeni s postupy při zadávání veřejných zakázek.
Česká komora architektů, výkon povolání absolventů jako autorizovaných architektů činných ve výstavbě, obory autorizace a jejich udělování, působnost autorizovaných architektů, sdružení, veřejná obchodní společnost a společnost s ručením omezeným jako formy výkonu povolání svobodných architektů v České republice, výkon činnosti občany Evropské unie. Územní plánování, územní řízení, stavební řád. Autorizovaný inspektor, rámcový obsah zkoušky pro uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem.

Harmonogram přednášky

 • 1. Česká komora architektů.
 • 2. Autorizace, podmínky udělení, obory.
 • 3. Výkon povolání autorizovaných architektů.
 • 4. Svobodné povolání, sdružení pro výkon povolání
 • architektů.
 • 5. Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným.
 • 6. Výkon činnosti občany EU.
 • 7. Autorizovaný inspektor, zkouška pro jeho jmenování.
 • 8. Územní plánování.
 • 9. Územní řízení.
 • 10. Vybranné činnosti ve výstavbě.
 • 11. Zákon o vyvlastnění. Veřejný zájem.
 • 12. Správní delikty a přestupky ve stavebnictví
 • 13. Zadávání veřejných zakázek.
Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Stavební právo.

Základní literatura předmětu

Úplné znění: Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů ve výstavbě, Sagit , Ostrava, 2009
Úplné znění: Zákon o územním plánování a stavebním řádu, Sagit, Ostrava, 2009
Úplné znění: Veřejné zakázky a koncesní zákon, Sagit , Ostrava, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Štenglová,I.: Smlouvy ve výstavbě, Prospektrum, Praha, 2005
Marek, K. a Průcha,P.: Nové stavební právo, Právnická fakulta MU, Brno, 2007