English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTM51
NázevDopravní urbanismus
Course nametransportation urbanism

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantJan Pavlíček

Obsahové informace

Cílem výuky v předmětu je studenty seznámit s návrhem pozemních komunikací zejména z pohledu jejich prostorové náročnosti. Student získá základní povědomí o potřebách motorové i nemotorové dopravy, veřejné i neveřejné dopravy v urbanizovaných územích. Předmět bude dále zaměřen na popis základních potřeb jednotlivých staveb ať už bytových nebo občanských i průmyslových z pohledu dopravní obslužnosti území.
V přednáškách bude studentům podán stručný výtah nejdůležitějších informací ze zákonů a vyhlášek, které zásadně ovlivňují dopravní řešení v jednotlivých urbanistických strukturách.
Ve cvičeních budou na konkrétních příkladech procvičeny návrhové i šířkové parametry jednotlivých kategorií pozemních komunikací.

Harmonogram přednášky

 • 1. Postavení dopravy ve struktuře společnosti
 • 2. Doprava v územním plánování
 • 3. Dopravní řešení v urbanistických strukturách
 • 4. Dopravní politika ČR, krajů a měst
 • 5. Zákon o pozemních komunikacích
 • 6. Dálnice, rychlostní silnice, silnice
 • 7. Místní komunikace
 • 8. Dopravní inženýrství – podklady pro projektování
 • 9. Šířkové parametry pozemních komunikací a jejich odvodnění
 • 10. Úrovňové a mimoúrovňové křižovatky
 • 11. Veřejná hromadná doprava
 • 12. Statická doprava – odstavování a parkování vozidel
 • 13. Cyklistická doprava a pěší provoz

Harmonogram cvičení

 • Předmětem cvičení je dopravně vyřešit zadanou oblast pro svoji diplomovou práci jako specializaci doprava.
Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury
Literatura není u předmětu zadána