English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG55
NázevTradice a Nový urbanismus
Course nameTradition and the New Urbanism

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Student pozná současný tradicionalismus v architektuře.
Student pozná současný tradicionalismus v urbanismu.
Student pozná teorii tradicionalistické architektury.
Student si procvičí jazykové schopnosti při studiu cizojazyčných odborných textů.
Student prohloubí svou schopnost reflexe vlastní práce.
Přehled aktuálních světových, tradičně orientovaných koncepcí architektury, urbanismu a rozvoje kulturní krajiny od 60. let 20. století do současnosti, jejich forem, motivace, metodiky a ideologie, s důrazem na program Nového urbanismu. Kritická reflexe teorie a realizovaných prací ve vztahu k možnostem aplikace v českém prostředí.

Harmonogram přednášky

  • 1. Tradiční urbanismus, kulturní krajina a jejich reflexe v první polovině 20. století – C. Sitte, M. Dvořák, E. Lutyens
  • 2. Kritika modernistické stavby měst a „velkého zničení krajiny“ – H. Sedlmayr, J. Gehl, J. Jacobsová a postmoderna
  • 3. L. Krier, Princ Charles a Poundbury, evropské iniciativy (Urban Resistence, INTBAU)
  • 4. Nový urbanismus – A. Duany, E. Plater-Zyberk, vývoj v USA
  • 5. Humanistické a holistické koncepty – C. Alexander
  • 6. Fraktály a „biophilia“ – tradiční forma, materiál a technologie jako obraz fyzického a biologického řádu světa – N. Salingaros, E. O. Wilson
  • 7.-12. Semináře: prezentace studentských překladů významných teoretických textů, jejich rozbor a kritika
  • 13. Závěr: situace v České republice, diskuse nad možnostmi aplikace
Předmět navazuje na znalosti dějin, teorie a kompozice architektury, získané v bakalářském studiu. Předpokládá se přiměřená pasivní znalost angličtiny, popř. dalších relevantních světových jazyků.

Základní literatura předmětu

SEDLMAYR, H.: Demolovaná krása, Státní ústav památkové péče Praha, 1992
SITTE, C.: Stavba měst podle uměleckých zásad, Brno, 2012
GEHL, J.: Život mezi budovami: Užívání veřejných prostranství, Brno, 2000
KRIER, L.: Architektura – volba nebo osud, Academia Praha, 2001
SALINGAROS, N.: A Theory of Architecture, Umbau Verlag Solingen, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ADAM, R., HARDY, M. (ed.): Tradition Today: Continuity in Architecture and Society, INTBAU London, 2007
Hardy Matthew ed.: The Venice Charter Revisited: Modernism, Conservation and Tradition in the 21st Century, Newcastle upon Tyne: CSP, 2008
Dhiru A. Thadani: The Language of Towns & Cities: A Visual Dictionary, New York: Rizzoli, 2010
Alexander Christopher: The Nature of Order I-IV, Berkeley, 2005
DUANY, A., PLATER-ZYBERK, E., SPECK, J.: Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream, North Point Press, 2010
DOWLING, E. M.: New Classicism: The Rebirth of Traditional Architecture, Rizzoli New York, 2004
HRH PRINCE CHARLES PRINCE OF WALES: A Vision of Britain, Doubleday London, 1989