English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG54
NázevTeorie a praxe architektonického navrhování
Course nameTheory and Practice of Architectural Design

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAntonín Odvárka

Obsahové informace

Student zvládne analytickou a kritickou reflexi obecně platných poznatků architektonické teorie spolu se zkušenostmi z architektonického navrhování jako východisko k utváření vlastního přístupu k architektonickému projektu.
Přehled vybraných obecně platných principů architektonické teorie s důrazem na vnímání architektury nezávisle na době jejího vzniku. Analytická a kritická reflexe teoretických poznatků spolu s dosavadními vlastními zkušenostmi s architektonickým navrhováním pomohou studentům při uvědomění si, hledání a vytváření individuálního přístupu ke koncipování architektonického projektu.

Harmonogram přednášky

 • 1.Vnímání architektury
 • 2.Řád a chaos v architektuře: geometrie a geometrická psychologie
 • 3.Míra a rovnováha: rozměry a proporce
 • 4.Městská struktura a objekt
 • 5.Prostor: prvky definující prostor
 • 6.Světlo a stín: kvantita a kvalita světla
 • 7.Místo: od prostoru k místu, hranice mezi interiérem a exteriérem
 • 8.Forma a hmota: pravdivost a klam
 • 9.Projekt : historický vývoj, atributy zvládnutého projektu
 • 10.Kenneth Frampton – Kritický regionalismus: Architektura Ticina: Botta; Snozzi; Galfetti; Vacchini; Carloni.
 • 11.Architektura a umění: architektura a výtvarné umění; architektura a hudba; architektura a odborná kritika.
 • 12.Architektonická praxe. Teoretické texty a eseje k tématu (autoři: H. Banks; D. Steiner; S. Hall).
 • 13.Závěr: diskuse nad možnostmi aplikace získaných poznatků v praxi

Harmonogram cvičení

 • 1.-12. Analýzy pro vlastní individuální texty a eseje k danému tématu.
 • 13. Konečné hodnocení výsledků práce.
Předmět navazuje na bakalářský studijní program. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled a zkušenosti s architektonickým navrhováním na úrovni absolventa bakalářského studijního programu oboru architektura. Předmět využívá znalostí získaných v předchozích disciplinách.

Základní literatura předmětu

NORBERG-SCHULZ, C.: Genius Loci, Odeon Praha, 1994
KRIER, L.: Architektura-volba nebo osud, Academia Praha, 2001
HOLL, Steven: Paralaxa, Era vydavatelství, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VON MEISS, Pierre: De la Forme au Lieu, Pesses polytechniques romandes Lausanne, 2012