English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG53
NázevOdborná exkurze
Course nameSpecialized Excursion

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu4

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMarkéta Žáčková

Obsahové informace

Student pozná vynikající architekturu ve vybrané světové lokalitě.
Student prohloubí své schopnosti architektonické kritiky.
Student prohloubí své vnímání architektury.
Student posílí svou schopnost diskutovat o architektuře.
Student procvičí svou schopnost profesionální komunikace v cizím jazyce.
Odborná exkurze je významnou součástí magisterského studia architektury. Vzhledem k charakteru oboru je přímá zkušenost s realizovanými stavbami historickými i současnými, vnímaná v souvislostech místa, v trojrozměrné skutečnosti a v čase nenahraditelná jinými prostředky. Zásadní význam má příprava programu a itinerář exkurze, sestavený odborníkem. Výklad in situ, jak přítomným pedagogem, tak event. autorem navštívené stavby, násobí účinek zážitku a vytváří zpětnou vazbu na látku odpřednášenou na akademické půdě.
Organizace odborné exkurze je založena na aktivní účasti studentů, kteří se podílí na její přípravě a po jejím uskutečnění předkládají garantovi předmětu cestovní zprávu podle stanovené osnovy. Na jejím základě obdrží klasifikovaný zápočet.
Orientace v oboru architektura na úrovni absolutoria bakalářského studijního programu. Exkurze vyžaduje finanční spoluúčast studenta cca 4000-7000 Kč za dopravu a ubytování.

Základní literatura předmětu

: Literatura je doporučena garantem předmětu podle konkrétní skladby programu před konáním exkurze, , 0