English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG12
NázevSpecializovaný ateliér
Course nameSpecialised Studio

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení10 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Praktická aplikace teoretických znalostí získaných v rámci zvoleného zaměření navazujícího magisterského studia. Předmostí pro vypracování závěrečného diplomového projektu.
Specializovaný atelier má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Řeší náročnější program odpovídající magisterskému stupni studia. Vytváří předpolí pro diplomovou práci buď příbuzným tématem, nebo řešením širšího kontextu, ze kterého bude diplomová práce vycházet. Zároveň je však uceleným, samostatným projektem.

Harmonogram cvičení

  • 1. Analýza programu
  • 2. Analýza dotčeného území
  • 3. Referenční příklady
  • 4. Základní idea návrhu
  • 5. Kritika, hodnocení 1. fáze
  • 6.-9. práce na návrhu
  • 10. Kritika, hodnocení 2. fáze
  • 11.-12. Vypracování konečné verze
  • 13. Kritika, výsledné hodnocení
Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru architektura a jejich aplikace v ateliérové tvorbě.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), , 1976

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Související zákony, hygienické předpisy, vyhlášky a technické normy, ,
: , ,