English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG10
NázevDiplomový projekt
Course nameDiploma Project

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAlois Nový

Obsahové informace

Diplomový projekt je průkazem zralosti absolventa dvoustupňového strukturovaného studia architektury, schopného zvládnout nejsložitější úlohy spojené s navrhováním a realizací objektů či souborů pozemních staveb nebo rozvoje sídel.
Diplomový projekt je vymezen zaměřením, které si student volí na počátku navazujícího magisterského studia. Pro zaměření Architektura se jedná o soubor staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni architektonické studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby. Pro zaměření Management architektury jde o architektonickou studii doplněnou o analýzu z hlediska komerčního a manažerského. Pro zaměření Prostorové plánování se jedná o urbanistickou studii postihující i oblast městského inženýrství a environmentální problematiky.

Harmonogram přednášky

  • Samostatná semestrální práce na architektonické nebo urbanistické studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.
Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru architektura.
Literatura není u předmětu zadána