English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG051
NázevArchitektura inženýrských staveb
Course nameArchitecture of Engineering Constructions

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantPetr Dýr

Obsahové informace

Student se seznámí s historií a vývojem inženýrského stavitelství,
získá znalost typologie inženýrských staveb,
znalost konstrukcí inženýrského stavitelství včetně statiky a naučí se
tvůrčí aplikaci inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny.
Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Aplikace teoretických vědomostí v rešerších vybraných inženýrských staveb.
Historie a vývoj inženýrských staveb. Typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště, stavby pro energetiku, vodní cesty, jezy, hráze a přehrady, mosty, vodojemy, plynojemy, věže, volné aparatury, ekologické stavby.

Harmonogram přednášky

 • 1. Historie a vývoj inženýrských staveb
 • 2. Typologie a design inženýrských staveb - silnice,železnice, podzemní dráhy, letiště
 • 3. Typologie a design inženýrských staveb – stavby pro energetiku
 • 4. Seminář I. – zadání seminární práce, konzultace
 • 5. Typologie a design inženýrských staveb – vodní cesty, jezy,hráze, přehrady
 • 6. Typologie a design inženýrských staveb – mosty I.
 • 7. Typologie a design inženýrských staveb – mosty II.
 • 8. Seminář II. – konzultace
 • 9. Typologie a design inženýrských staveb – tele a radiověže, těžní věže, plynojemy, volné aparatury
 • 10. Stavby pro ekologii – čistírny odpadních vod, spalovny, vodojemy
 • 11. Aplikace výtvarných kategorií v inženýrských stavbách současných architektů
 • 12. Seminář III. – konzultace
 • 13. Seminář IV. – prezentace seminárních prací

Harmonogram cvičení

 • 1. Analýza inženýrských staveb - silnice, železnice
 • 2. Analýza inženýrských staveb - podzemní dráhy, letiště
 • 3. Analýza inženýrských staveb pro energetické využití
 • 4. Analýza inženýrských staveb - vodní cesty, jezy
 • 5. Analýza inženýrských staveb - hráze a přehrady
 • 6. Analýza inženýrských staveb - mosty I
 • 7. Analýza inženýrských staveb - mosty II
 • 8. Analýza inženýrských staveb - mosty III
 • 9. Analýza inženýrských staveb - televizní věže, radiověže,těžní věže
 • 10.Analýza inženýrských staveb - plynojemy, volné aparatury
 • 11.Analýza inženýrských staveb - čistírny odpadních vod
 • 12.Analýza inženýrských staveb - spalovny, vodojemy
 • 13.Konečné hodnocení výsledků práce
Všeobecná znalost typologie výrobních a užitkových staveb, znalost konstrukcí pozemního stavitelství a statických disciplín v rozsahu bakalářského studia.

Základní literatura předmětu

Václav Kučera: Architektura inženýrských staveb, GRADA PUBLISHING, 2009
Václav Kučera: Typologie inženýrských staveb pro architekty, ČVUT Praha, 1985
Václav Kučera: Architektura mostů, ČVUT Praha, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Ladislav Pacholík: Estetika mostních staveb, Umění-věda-život.,Praha, 1946
Josef Špůrek: Silniční stavitelství I. a II., SNTL Praha, 1972
Pavel Cerha: Encyklopedie staveb silničních, vodních, železničních a mostních, České Budějovice : Průmyslová škola, 1934