English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG03
NázevOdborná praxe
Course nameProfessional Practical Training

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu65

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantPetr Dýr

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost profesionálního prostředí, mechanismy projekce, zaměstnavatel, zákazník, hospodářské, procedurální a právní vztahy.
Odborná praxe je významnou součástí akademického vzdělání v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel. Jejím cílem je získání základních znalostí o hospodářských, procedurálních a právních vztazích profesionálního prostředí, získání základních praktických zkušeností s pravidly právními i etickými, vyplývajícími ze vztahu architekta a zákazníka, zaměstnavatele a zaměstnance a získání základního povědomí o povinnostech a profesionální zodpovědnosti jako součásti kvalifikace v oboru. Je vykonávána mimo akademickou půdu.
Absolvování bakalářského stupně studia architektury.

Základní literatura předmětu

: Stavební zákon a předpisy související. Autorizace ve výstavbě, Ostrava: Sagit,, 2005
: Zákoník práce, Ostrava: Sagit, 2005
: Obchodní a občanský zákoník. Živnostenský zákon, Ostrava: Sagit, 2005