English

Katalog předmětů

Identifikace

KódSN01
NázevŽelezniční stavby I
Course nameRailway Structures I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, rozchod koleje, vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů, směrové poměry, sklonové poměry, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, rozdělení napětí, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.

Harmonogram přednášky

 • 1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
 • 2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje
 • 3. Směrové poměry. Přechodnice.
 • 4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti.
 • 5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv.
 • 6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu.
 • 7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
 • 8. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace.
 • 9. Vytyčení prostorové polohy koleje.
 • 10. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.
 • 11. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
 • 12. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení.
 • 13. Pražcové podloží – únosnost, rozdělení napětí, typy konstrukce a navrhování konstrukce
Geodézie, mechanika zemin, pružnost a pevnost, základní pojmy, dělení železničních staveb, organizačně – správní struktura ČD, konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy.
Literatura není u předmětu zadána