English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMV51
NázevPracovní inženýrství
Course nameLabour Engineering (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti získají znalosti a dovednosti z oblasti normování práce, materiálu a strojů ve stavebnictví. Získají též znalosti a dovednosti o mzdách a platech, jejich struktuře a výpočtu. Naučí se pracovat se statistickými klasifikacemi používanými ve stavebnictví. Zpracují případovou studii o normování práce a mzdách ve vybraném stavebním podniku.
Práce. Informace o práci. Práce ve výrobním procesu. Klasifikace a třídníky ve stavebnictví. Normy ve stavebnictví. Studium práce. Vědy o práci. Pracovní inženýrství. Management a jeho historický vývoj. Pracovní systém. Organizace práce v prostoru a čase. Měření práce. Normování lidské práce. Normování práce strojů. Normování spotřeby materiálu, paliv a energií. Odměňování práce. Teorie mzdy. Funkce mzdy. Kategorie mzdy. Mzdové formy. Mzdový systém. Hodnocení práce. Mzdové účetnictví. Evidence mezd. Ukazatele práce a mezd. Fond pracovní doby. Produktivita práce. Pracovně právní předpisy. Ergonomie. Pracovní zátěž a námaha. Pracovní prostředí. Pracovní podmínky. Intenzita práce. Teorie pracovní motivace. Kategorizace práce. Ochrana zdraví. Bezpečnost práce. Pracovní lékařství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci.
 • 2. Informace. Statistické klasifikace a třídníky.
 • 3. Práce. Studium práce. Organizace práce.
 • 4. Měření práce. Normování práce.
 • 5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů.
 • 6. Odměňování práce. Teorie mzdy.
 • 7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy.
 • 8. Mzdy a platy. Pracovně právní předpisy.
 • 9. Mzdová evidence. Mzdové účetnictví.
 • 10.Ergonomie. Pracovní prostředí.
 • 11.Bezpečnost práce. Ochrana zdraví.
 • 12.Bezpečnost práce ve stavebnictví.
 • 13.Zaměstnanost. Státní sociální podpora.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod. Zadání případové studie.
 • 2. Klasifikace.
 • 3. Normování práce. Metody průzkumné.
 • 4. Normování práce. Metody výpočtové.
 • 5. Normování spotřeby materiálu.
 • 6. Normování strojů.
 • 7. Mzdy a platy.
 • 8. Mzdy a platy
 • 9. Mzdy a platy.
 • 10. Mzdy a platy.
 • 11. Prezentace případové studie.
 • 12. Prezentace případové studie.
 • 13. Zápočtový test.
Znalost problematiky technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalost základů ekonomiky stavebního podniku se zaměřením na výrobu. Vědomosti o výrobních faktorech a pracovním systému se zaměřením na pracovní sílu, stroje, zařízení a materiál ve stavebnictví.

Základní literatura předmětu

KADLČÁKOVÁ, Anna.: Pracovní inženýrství, ČVUT, Praha, 2004
TICHÁ, Alena., KOCOURKOVÁ, Gabriela: Ekonomika práce ve stavebnictví - cvičení, VUT Brno, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VYBÍHAL, V.: Mzdové účetnictví, Grada, 2012
HACKNEY, J.,W.: Control and management of capital projects, New York, 1992
CHUNDELA, Lubor: Ergonomie, ČVUT Praha, 2001
TOMŠÍ, Ivan: Mzdy a mzdové systémy, ASPI Wolters Kluwer, 2008
HUGHES, Phil, FERRETT, Ed: Introduction to International Health and Safety at Work, Routledge, 2012
ŠUBRT, Bořivoj a kolektiv: Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů, ANAG, 2009
HUTTLOVÁ, Eva: Organizace práce a pracovní podmínky, VŠE, Praha, 1998
K\leibl, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., HUTTLOVÁ, E.: Stimulace pracovníků a tvorba mzdových předpisů, VŠE, Praha, 1996
MILLS, D,.Q.: Labour - Management Relations, Mc Graw-Hill, Highstown, USA, 1994