English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMV01
NázevEkonomie
Course nameEconomics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.
Úvod do ekonomické teorie. Nabídka a poptávka, tržní rovnováha. Finanční trhy – trh peněz a trh kapitálu. Makroekonomické teorie – makroekonomické výstupy – HDP a ekonomický růst, inflace, nezaměstnanost a platební bilance. Hospodářská politika, cíle a nástroje. Mezinárodní ekonomická integrace.Mikroekonomické teorie – Trh výrobků a služeb, Trh výrobních faktorů (trh práce, půdy a kapitálových statků).

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy
 • 2. Základní elementy trhu
 • 3. Makroekonomické výstupy
 • 4. Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly
 • 5. Inflace
 • 6. Finanční trhy
 • 7. Trh kapitálu
 • 8. Mezinárodní trh peněz
 • 9. Hospodářská politika
 • 10. Mezinárodní obchod
 • 11. Trh výrobků a služeb, teorie firmy
 • 12. Trh výrobků a služeb, chování spotřebitele
 • 13. Trh výrobních faktorů

Harmonogram cvičení

 • 1.- 2. Úvod do ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky
 • 3.- 4. Základní elementy trhu
 • 5.- 6. Makroekonomické výstupy
 • 7.- 8. Finanční trhy
 • 9.-10. Trh kapitálu, mezinárodní trh peněz
 • 11.-12. Trh výrobků a služeb – teorie firmy
 • 13. Trh výrobků a služeb – teorie spotřebitele
Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

SAMUELSON, Paul a NORDHAUS, William: Ekonomie, Praha: NS Svoboda, 2008
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics, Brno: AN CERM, s.r.o., 2007
SÁDLÍK, Jindřich a KORYTÁROVÁ, Jana: Základy ekonomie – cvičebnice, Brno: AN CERM, s.r.o., 2006
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics, Brno: AN CERM, s.r.o., 2007