English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMU02
NázevInformační technologie a systémová analýza
Course nameInformation technology and system analysis

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Studenti získají způsobilost pro provádění základní analýzy v oblasti datového modelování s využitím standardních diagramů a metod. Dále získají základní dovednosti pro provádění procesní analýzy a pochopí obsah a význam procesního řízení podniku. Po absolvování kurzu budou schopni týmové práce při analýze požadavků a ve všech fázích návrhu a implementace informačního systému podniku. Absolventi se budou orientovat v moderních databázových technologiích, které se v současnosti používají na všech stupních řízení. Absolventi získají schopnost nadstandardního využití datových skladů a multikriteriálního posouzení informačního systému z hlediska technologie, ceny a efektivity.
Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.
Praktická výuka je zaměřena na procvičování analytických dovedností při návrhu informačního systému zvolené předmětné oblasti včetně základních implementačních technik.

Harmonogram přednášky

 • 1. Datová analýza, E-R diagram, pokročilé použití SQL jazyka
 • 2. Procesní analýza, diagramy UML, BPMN, Data Flow a stavového diagramu.
 • 3. Architektury informačních systémů, middleware, hostitelská prostředí pro informační systémy.
 • 4. Vlastnosti nejrozšířenějších db produktů: Oracle, MS SQL, MySQL
 • 5. Internetová řešení, technologie DOTNET, ASP, PHP
 • 6. Pokročilé databázové techniky, databázové transakce, ACID pravidla
 • 7. Uložené procedury a funkce v databázových systémech, jazyk T-SQL
 • 8. Databázové spouště, omezení, implementace Business Rules
 • 9. 3-vrstvá architektura
 • 10-11. Implementační techniky informačního systému na konkrétní síťové platformě
 • 12. Aplikační řízení přístupu
 • 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Harmonogram cvičení

 • 1. Datové modelování - opakování
 • 2.-3. Dotazovací jazyk pro vytěžování datových skladů, příkaz SELECT v jazyce SQL, kontingenční tabulka v prostředí tabulkového kalkulátoru.
 • 4. Pokročilé metody pro získávání informací z relačních množin - vnitřní a vnější spojení.
 • 5. Metody pro relační operacve v prostředí MS Excel.
 • 6. Prvky pro manipulaci s daty v jazyce SQL.
 • 7. Pokročilé metody pro transakční zpracování.
 • 8.-9. Procesní analýza, návrh diagramu BPMN.
 • 10. Stavový diagram a jeho implementace v datovém návrhu.
 • 11.-12. Individuální projekt jednoduchého informačního systému.
 • 13. Testování znalostí a obhajoba návrhu IS.
Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.

Základní literatura předmětu

Bruckner, Tomáš a kol.: Tvorba informačních systémů, Grada Publishing, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Řepa, Václav: Procesně řízená organizace, Grada Publishing, 2012
Sodomka, Petr: Informační systémy v podnikové praxi, Computer Press, 2006
Řepa, Václav: Podnikové procesy – procesní řízení a modelování, Grada Publishing, 2005