English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMU01
NázevInformatika
Course nameInformation Technology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Účelem předmětu je vytvoření základní úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Kromě přehledové části o obecných technických řešeních v oboru jsou studenti po absolvování předmětu způsobilí využívat moderní programové vybavení pro inženýrské výpočty.
Studenti si osvojí základní znalosti o architektuře počítačů, jeho komponentách a principech činnosti. Získají přehled o hlavních úkolech operačních systémů a jejich využití programovým vybavením.
Rozšíří si dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy.
Dále studenti získají znalosti o principech počítačové grafiky, počítačových sítí, bezpečnostních mechanizmech a základních pravidlech počítačové typografie.
Principy činnosti počítačů - základní komponenty počítače, spolupráce procesoru s operační pamětí a periferním zařízením,
řadiče periferních zařízení, I/O porty, přerušení, DMA, standardní rozhraní počítače.
Operační systém počítače, jeho význam, struktura a klasifikace.
Hlavní úkoly operačního systému - správa procesů, paměti a systému souborů, použití OS z hlediska uživatele.
Počítačové sítě, Internet - principy, síťové protokoly a služby.
Základy zpracování hromadných dat.
Základy počítačové grafiky.
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie.
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Harmonogram přednášky

 • 1. Procesor a operační paměť, struktura paměti, reprezentace dat, instrukční sada.
 • 2. Registry procesoru, paměťová sběrnice, klasifikace instrukcí.
 • 3. Principy spolupráce s periferním zařízením, I/O řadiče, porty, přerušení, DMA. Pojem programu a podprogramu, zásobník, souborový systém.
 • 4. Operační systémy, význam a klasifikace. Hlavní úkoly OS, správa procesů, správa paměti, správa periferních zařízení.
 • 5. Hlavní principy a trendy MS Windows a Unix-like systémů, přístup k systému souborů, uživatelské prostředí.
 • 6. Základy Internetu a jeho služeb. Otázky počítačové bezpečnosti.
 • 7. Počítačová grafika, reprezentace barev, palety. Rastrové formáty uložení grafických dat.
 • 8. Vektorové grafické formáty. Grafická primitiva, základní technologie grafické simulace reality.
 • 9. Základy počítačové typografie, písmo, typografické míry, sazba, formát tiskoviny, základní programy na zpracování textu, jazyky pro popis stránky.
 • 10. Důležité principy práce v prostředí MS Word – organizace dokumentu, styly, šablony, vkládání a správa objektů, problematika referencí.
 • 11. Základy hromadného zpracování dat. Datové modely, primární a cizí klíče, datová integrita, obchodní pravidla a omezení, dotazovací jazyky.
 • 12. Přehled používaných databázových nástrojů a jazyka SQL.
 • 13. Prostředky pro práci s databází v prostředí MS Excel.

Harmonogram cvičení

 • 1. Základní pojmy - sešit, list, buňka. Formát buňky z hlediska vzhledu a obsahu. Vestavěné datové typy a jejich vlastnosti.
 • 2. Formule – úplná a částečná adresa. Jednoduché aritmetické formule a principy kopírování, absolutní a relativní adresy.
 • 3.-4. Vestavěné funkce – matematické, řetězcové, datum a čas.
 • 5.-6. Graf – typy a rozložení komponent. Definice datové řady grafu. Pokročilé formátování grafu.
 • 7. Inženýrské úlohy s využitím formulí a grafů, statistické zpracování dat.
 • 8. Jednoduchá simulace počáteční úlohy.
 • 9. "What if" analýza.
 • 10. Databáze v prostředí MS Excel – import dat, propojení s datovým skladem (Internet, SQL server, OLE).
 • 11. Kontingenční tabulky jako dotazovací jazyk.
 • 12. Optimalizační nástroj Řešitel.
 • 13. Znalostní a dovednostní test.
Základy informatiky ve středoškolském rozsahu

Základní literatura předmětu

DODGE, M., DOUGLAS, C.S.: Mistrovství v Microsoft Excel 2010, COMPUTER PRESS, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

DRÁB, M.: Jádro systému Windows, COMPUTER PRESS, 2011
DEMBOWSKI, K.: Mistrovství v HARDWARE, COMPUTER PRESS, 2009
NOVOTNÁ, H. a kol.: Základy informatiky, FAST VUT Brno, elektronické studijní opory, 2009
 • studijní materiály ke cvičení: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/
 • studijní materiály k přednáškám: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU01/materialy.asp

WWW stránka předmětu

/studium/materialy/BU01/