English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMU002
NázevInformační technologie
Course nameInformation Technology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantTomáš Apeltauer

Obsahové informace

Studenti získají zkušenosti s automatickým zpracováním dat pomocí pokročilých vlastností tabulkových procesorů. Aplikace základních prvků využití maker v rámci produktu MS Excel, rozeznávání jednotlivých datových typů, aplikace rozhodovacích bloků a cyklů. Absolvování kurzu umožní studentům věnovat se pokročilým aplikačním problémům v rámci komplexních úloh.
Základní postupy při zpracování velkého objemu dat prostřednictvím automatizovaných funkcí, maker a skriptovacích nástrojů v MS Excel. Využití těchto nástrojů při řešení jednoduchých úloh z obecných oblastí stavebního inženýrství. Předmět navazuje na základní kurz Informatika.

Harmonogram přednášky

 • 1. Prostředí pro vývoj VBA aplikací - víc než editor.
 • 2. Základní datové typy. Jak s nimi pracovat. Proměnná vs. excelovská buňka.
 • 3. Jak ovlivnit zpracování příkazů. Řešení podmínek a opakovaného provádění příkazů.
 • 4. Od skalárních proměnných k polím. Indexy, vektory, matice.
 • 5. Co je to makro? Generátor makra v MS Office.
 • 6. Sestavení vlastních vzorců aneb vlastní funkce.
 • 7. Vizuální návrh uživatelského rozhraní aplikace.
 • 8. Návrh formulářů a obsluha událostí.
 • 9. Proč vznikly třídy a objekty. Definice jednoduché třídy a objektu ve VBA.
 • 10. Jak pracovat s dokumenty MS Office.
 • 11. Co je to objektový model.
 • 12. Příklad řešení optimalizační úlohy.
 • 13. Příklad řešení mechanické úlohy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Používáme makro jako zjednodušení práce v tabulkovém procesoru.
 • 2. Proměnná a konstanta, přiřazujeme hodnoty do paměti.
 • 3. Metody a atributy. Učíme se první automatické kroky.
 • 4. Načítáme hodnoty z tabulky a zapisujeme do tabulky výsledky.
 • 5. Kontrolujeme běh našeho makra pomocí podmínky.
 • 6. Odemkneme výkon našeho počítače pomocí cyklu.
 • 7. Pokračujeme s cykly v dalších úlohách.
 • 8. Ladíme chyby v návrhu našeho makra.
 • 9. Skriptujeme výpočet numerické řady a hledáme její součet.
 • 10. Skriptujeme práci s textem a jeho analýzu.
 • 11. Skriptujeme numerické metody řešení rovnic.
 • 12. Skriptujeme statistické a optimalizační problémy.
 • 13. Skriptujeme řešení mechanické úlohy.
Základní znalosti MS Excel, mírně pokročilá znalost angličtiny.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Knuth, D. E.: Fundamental Algorithms. Third Edition., Addison-Wesley, 1997
WIRTH, Nicolas: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988
KRÁL, Martin: Excel VBA, Computer Press, 2010
HALVORSON, Michael: Microsoft Visual Basic, Computer Press, 2010
 • Předmět navazuje na základní kurz Informatika, rozšiřuje možnosti využití aplikace Excel v praxi.