English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMS01
NázevAplikovaná ekologie
Course nameApplied ecology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Přehled o problematice témat aplikované ekologie. Podrobnější znalosti zejména z oblasti ekologická architektura, pasivní domy, brownfields, veřejná prostranství. Voda ve městě. Modelové projekty revitalizace řeky v urbanizovaném prostředí. Čištění odpadních vod.
Základní znalosti z obecné ekologie: definice, základní pojmy, doporučené zdroje informací.
Následují vybrané kapitoly z témat:
Trvale udržitelný rozvoj, ekologická stopa,
Globální oteplování,
Chemické látky v životním prostředí,
Dopad změny klimatu na životní prostředí ČR,
Doprava a životní prostředí města,
Zeleň v urbanizovaném prostředí,
Pasivní domy,
Ekologická architektura, výstavba šetrná k životnímu prostředí,
Dopad suburbanizace na životní prostředí města,
Revitalizace brownfields,
Veřejná prostranství pro lidi,
Voda v urbanizovaném prostředí, nábřeží ve městech, zásobování vodou a čištění odpoadních vod.

Harmonogram přednášky

 • 1. Ekologie, definice, základní pojmy, literatura
 • 2. Trvale udržitelný rozvoj, ekologická stopa
 • 3. Chemické látky v životním prostředí
 • 4. Skleníkové plyny v ovzduší. Změna klimatu a její vliv na životní prostředí. IPCC
 • 5. Vliv dopravy na životní prostředí
 • 6. Zeleň v urbanizovaném prostředí
 • 7. Nízkoenergetické a pasivní domy
 • 8. Ekologická architektura, výstavba šetrná k životnímu prostředí
 • 9. Dopad suburbanizace na životní prostředí města
 • 10. Revitalizace brownfields
 • 11. Veřejná prostranství
 • 12. Voda v urbanizovaném prostředí
 • 13. Člověk konsument. Nakládání s odpady. Úsporné spotřebiče. Ekologické značení výrobků.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, pravidla, literatura. Témata prezentací.
 • 2. Kalkulačka ekologické a uhlíkové stopy. Udržitelný rozvoj.
 • 3. - 13. Prezentace vybraných témat.
Základní znalosti z biologie, chemie, fyziky

Základní literatura předmětu

Zdeněk Laštůvka, Pavla Krejčová: Ekologie, Konvoj Brno, 2000

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Petr Suske: Ekologická architektura ve stínu moderny, ERA, 2007
Gehl, J.: Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství, Nadace Pertnerství Brno, 2000
Udo Becker, Regine Gerike, Mathias Winter a kol.: Základy dopravní ekologie, Ústav pro ekopolitiku Praha, 2008
Míchal, I.: Ekologická stabilita, MŽP ČR, 1994
 • V rámci cvičení si studenti připraví a přednesou prezentace k vybraným tématům.