English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMR001
NázevGIS
Course nameGeographic Information Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantAleš Dráb

Obsahové informace

Absolventi předmětu získají:
- základní odborné znalosti v oblasti GIS,
- přehled o dostupné technice a programových GIS aplikacích využitelných v oboru městského inženýrství,
- přehled o možných aplikacích GIS v oboru městského inženýrství,
- praktické dovednosti v oblasti využití GIS při řešení konkrétních úloh městského inženýrství formou zpracování semestrálního projektu.
Obsahem předmětu je poskytnutí informací o dostupných nástrojích a možnostech využití geografických informačních systémů (GIS) v městském inženýrství. GIS je účinným nástrojem pro správu, analýzu a prezentaci dat, který má v tomto oboru široké uplatnění. Absolventi předmětu získají odborné znalosti a praktické dovednosti především v těchto oblastech:
- možnosti využití GIS v městském inženýrství,
- hardwarové a softwarové vybavení pro GIS,
- vstupní data pro GIS v městském inženýrství,
- správa vstupních dat, datové modely,
- analytické nástroje GIS,
- prezentace výsledků analýz, tvorba map.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do GIS.
 • 2. Možnosti využití GIS v městském inženýrství - případové studie.
 • 3. Hardwarové a softwarové vybavení pro GIS.
 • 4. Datové formáty.
 • 5. Vstupní data pro GIS v městském inženýrství.
 • 6. Správa vstupních dat, datové modely.
 • 7. - 9. Analýza dat.
 • 10. - 11. Prezentace výsledků analýz, tvorba map.
 • 12. Webové GIS aplikace.
 • 13. Mobilní GIS.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do GIS, možnosti využití GIS v městském inženýrství, seznámení s dostupným programovým vybavením a technikou.
 • 2. Zadání semestrálního projektu, návrh postupu řešení.
 • 3.- 4. Základní principy práce v GIS.
 • 5. - 7. Správa dat - datové formáty, zdroje dat, příprava dat pro analýzu.
 • 8. - 11. Analýza dat - základní analytické nástroje.
 • 12. Prezentace výsledků analýz - tvorba map.
 • 13. Prezentace semestrálních projektů.
geodézie, informatika, informační technologie, územní plánování, úpravy toků a jezy

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Hanna, K. C.: GIS for landscape architects, Esri press, 1999
Dráb, A.: Hydroinformatika, FAST, VUT v Brně, 2009