English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMM53
NázevDoprava ve městech
Course nameCity Transportation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Holcner

Obsahové informace

Porozumění základům dopravy ve městech. Ověření používaných projekčních parametrů. Základní metody dopravních průzkumů ve městě. Cíle a prostředky organizace dopravy ve městech. Základní informace o systémech veřejné dopravy. Základy teorie dopravního proudu potřebné pro pochopení dějů v dopravní síti.
Urbanistické a dopravní struktury. Současné a budoucí prostředky dopravy ve městě. Skladba dopravního proudu, cíle a prostředky ovlivňování. Základní projekční parametry v pozemních komunikacích se zaměřením na dopravu ve městě. Základy dopravních průzkumů. Křížení komunikací. úUvod do kapacitních výpočtů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Urbanistické a dopravní struktury, vývoj měst, hierarchické členění
 • 2. Prostředky dopravy ve městě, modal split
 • 3. Projekční parametry – prvky směrového řešení, pohyb vozidel
 • 4. Projekční parametry – prvky šířkového uspořádání
 • 5. Projekční parametry – prvky výškového řešení, odvodnění
 • 6. Dopravní proud a jeho charakteristiky
 • 7. Intenzita, kapacita, kapacitní posouzení komunikací
 • 8. Kolizní body na křižovatkách, stykové, průsečné, okružní, mimoúrovňové křižovatky
 • 9. Kapacitní posouzení systémů veřejné dopravy
 • 10. Statická doprava
 • 11. Pěší a cyklistická doprava
 • 12. Plánování a regulace dopravních systémů

Harmonogram cvičení

 • 1. Analýza vybraných urbanistických a dopravních struktur sídel
 • 2. Ověření technických parametrů základních typů vozidel
 • 3. Výpočet trajektorie vozidla – rozvor náprav, úhel natočení řídicích kol, rozšíření, poloha obrysových bodů na vozidle
 • 4. Dopravní průzkum v zadané lokalitě – odhad a zakreslení odhadovaných projekčních parametrů
 • 5. Dopravní průzkum v zadané lokalitě – vyhledání a popis problematických míst
 • 6. Dopravní průzkum v zadané lokalitě – zjišťování intenzit dopravních proudů, variabilita dopravního proudu
 • 7. Individuální zpracování výsledků dopravních průzkumů do prezentace
 • 8. Prezentace výsledků dopravních průzkumů, diskuse, návrh opatření
 • 9. Výpočet a vykreslení fundamentálních diagramů pro různé průběhy vztahu hustota – rychlost
 • 10. Kapacitní výpočet – základní kapacita n-tého proudu průsečné křižovatky, kapacita vjezdu okružní křižovatky
 • 11. Ověření rozměrů parkovacích stání a obslužných komunikací
 • 12. Kontrola výsledků studia, zápočet
Práce na PC - zpracování dat, vykreslování grafů. Základní matematické postupy, základní znalosti z geodézie, stavebních látek, konstruktivní geometrie

Základní literatura předmětu

ŠRYTR, Pavel: Městské inženýrství I., Academia Praha, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ŠRYTR, Pavel: Městské inženýrství II., Academia Praha, 1998
 • www stránka předmětu:
 • přednášky http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/mm53/mm53.mht
 • cvičení http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/mm53/mm53_cv.mht