English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMI52
NázevHodnocení stávajících konstrukcí
Course nameAssessment of Existing Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantTomáš Vymazal

Obsahové informace

Základní znalosti o hodnocení stavu stávajících konstrukcí
Nástroje hodnocení konstrukcí - prohlídka, průzkum a monitoring
Praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů a konstrukcí
Postupy pro zkoušení železobetonových, zděných, kamenných a dřevěných konstrukcí
Student bude schopen prakticky použít diagnostické metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí
Praktické hodnocení stavebního objektu
Specifika stávajících stavebních konstrukcí – konstrukční systémy budov, vlastnosti a označování stavebních materiálů v minulosti, stavební řády.
Obecná metodika hodnocení existujících stavebních objektů - vývojový diagram hodnocení, stanovení účelu, tvorba scénářů.
Metody odhadu zbytkové životnosti konstrukce.
Základní nástroje pro hodnocení staveb – prohlídky, průzkumy, monitoring.
Přehled zkušebních metod využívaných při průzkumech, vztah mezi nedestruktivními a destruktivními zkouškami, hodnocení výsledků zkoušek statistickými metodami.
Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb.
Příklady hodnocení staveb dle použitých materiálů nosných konstrukcí – hodnocení zděných a železobetonových konstrukcí a stavebních objektů z dalších materiálů (kámen, dřevo apod.).
Seminární práce zaměřená na předběžné hodnocení a návrh stavebně-technického průzkumu vybrané existující konstrukce.
Cvičení v laboratořích a v terénu s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavebně technický průzkum
 • 2. Přehled diagnostických metod
 • 3.-4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů
 • 5.-6. Diagnostika betonových konstrukcí
 • 7.-8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí
 • 9.-10. Diagnostika dřevěných konstrukcí
 • 11.-12. Radiační diagnostické metody I
 • 13.Radiační diagnostické metody II

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání stavebního průzkumu železobetonové konstrukce
 • 2. Nedestruktivní zkoušky betonu - tvrdoměrné a ultrazvukové metody
 • 3. Destruktivní zkoušky betonu - provedení jádrových vývrtů
 • 4. Vyhodnocení zkoušek betonu
 • 5. Diagnostika výztuže - metoda elektromagnetická a georadar
 • 6. Prohlídka mostní konstrukce
 • 7. Diagnostika zděné konstrukce - návrh a nedestruktivní zkoušky
 • 8. Diagnostika zděné konstrukce - destruktivní zkoušky a výpočet
 • 9. Diagnostika dřevěné konstrukce
 • 10. Monitoring konstrukce - praktické provedení
 • 11. Moderní diagnostické metody - ukázky
 • 12. Exkurze - prohlídka stavebního objektu
 • 13. Prezentace seminární práce, zápočet
Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Prvky betonových konstrukcí, Prvky kovových konstrukcí, Zděné konstrukce.

Základní literatura předmětu

Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, 1999
TK17: ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí, ČNI, 2005
 • žádné