English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMI001
NázevBakalářský seminář (W)
Course nameBachelor Seminar (W)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantTomáš Vymazal

Obsahové informace

V rámci bakalářského semináře získají studenti znalosti a schopnosti potřebné pro dokončení bakalářské práce. Bakalářský seminář má dále za cíl naučit se prezetovat práci, což napomůže studentům při vlastní prezentaci dokončené bakalářské práce před odbornou komisí. V neposlední řadě slouží bakalářský seminář k zopakování náplně státnicových předmětů.
Zpracování podkladů pro bakalářskou práci, jejich obhajoba v seminárních skupinách. Příprava a zpracování bakalářské práce. Praktická průprava na obhajobu bakalářské práce. Kontrola znalostí náplně odborných předmětů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Představení základních požadavků na bakalářskou práci
 • 2. Odborná přednáška
 • 3. Individuální konzultace
 • 4. Individuální konzultace
 • 5. 1. zkušební test - doprava ve městech
 • 6. Odborná přednáška
 • 7. Odborná přednáška
 • 8. Individuální konzultace
 • 9. Individuální konzultace
 • 10. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací
 • 11. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací
 • 12. 2. zkušební test - technologie stavby pozemních komunikací
 • 13. Zápočet
Návrh trasy pozemních komunikací, městské komunikace, materiály a technologie pro stavbu silnic a dálnic.
Literatura není u předmětu zadána