English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMG53
NázevProjekt II (Územně plánovací podklady)
Course nameProject II (Urban Planning Documents)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Hodnocení územně plánovacích podkladů vybraného sídla z hlediska obsahu a kompletnosti dokumentace, přiměřenosti navržené funkce, územní ekonomie a provozního řešení. Hodnocení souladu s územním plánem.
Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Harmonogram přednášky

 • 1.Společnost, architektura a urbanismus
 • 2.Prostředí
 • 3.Urbanizace, osídlení a sídelní celky
 • 4.Moderní vývoj a současné tendence
 • 5.Funkční systémy městské - obytné a výrobní
 • 6.Funkční systémy městské - doprava a technická infrastruktura
 • 7.Urbanistický a regionální rozvoj, urbanistická koncepce
 • 8.Zásady trvale udržitelného rozvoje měst
 • 9.Urbanistická ekonomie
 • 10.Územní plánování a řízení
 • 11.Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace
 • 12.Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
 • 13.Posuzování územně plánovacích záměrů
orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Odborná literatura vztahující se k tématu, ,
: Příslušné normy a předpisy, ,
: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), , 2006
 • Koordinace přednášek v denní formě studia:
 • Ing.Arch.Jaroslav Josífek