English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMG004
NázevProjekt 2
Course nameProject 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Hodnocení územně plánovacích podkladů vybraného sídla z hlediska obsahu a kompletnosti dokumentace, přiměřenosti navržené funkce, územní ekonomie a provozního řešení. Hodnocení souladu s územním plánem.
Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů
orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Stavební zákon a vyhlášky, ÚZ, 2015
  • Koordinace přednášek v denní formě studia:
  • Ing.Arch.Jaroslav Josífek