English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMG003
NázevÚzemní plánování
Course nameTown Planning

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, pochopení územně plánovacího procesu na úrovni státu, kraje, města a rozvojové lokality; orientace v územně plánovacích podkladech a dokumentaci různých úrovní.

Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Harmonogram přednášky

 • 1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa
 • 2. Regulace rozvoje území
 • 3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory
 • 4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí
 • 5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
 • 6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu
 • 7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města
 • 8. Principy plánování územního rozvoje vesnice
 • 9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante
 • 10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování
 • 11. Technické požadavky na územní rozvoj
 • 12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability
 • 13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
 • 3.-4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu
 • 5.-6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu
 • 7.-8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu
 • 9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů
 • 12.-13.Dokončení a zhodnocení výsledné práce
Předmět navazuje na znalosti získané v urbanistických disciplinách předchozích semestrů; orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie
Literatura není u předmětu zadána
 • Koordinace přednášek v denní formě studia:
 • Ing.Arch.Jaroslav Josífek