English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIU54
NázevProstorové modelování v systémech CAD
Course name3D Modelling in CAD Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

Pokročilé využití vlastností moderních CAD systémů. Tvorba prostorových modelů — obecné operace s prostorovými modely, množinový kalkul, možnosti konstrukčních příkazů v prostoru. Různé způsoby zobrazení modelu a jejich použití. Techniky fotorealistického zobrazení modelu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní orientace v prostoru, výřezy, souřadné systémy
 • 2. Pohledy na model, způsoby zobrazení modelu
 • 3. Drátěný model
 • 4. 3Dplochy a jejich použití
 • 5. Přímo zadávaná tělesa a jejich vlastnosti
 • 6. Modelování pomocí množinových operací
 • 7.-9. Další modelační techniky
 • 10. Perspektiva a pohledy na model
 • 11. Mapování materiálů na model
 • 12. Světla, scény, pozadí
 • 13. Fotorealistické zobrazení scény a možnosti prezentace výsledků prostorového modelování
Modelování v rovině v CAD systému

Základní literatura předmětu

Ellen Finkelstein: Mistrovství v AutoCADU 2004, Computer Press, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Novotná H.: AutoCAD II., Internetové učební texty, 2003