English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIE58
NázevFotogrammetrie
Course namePhotogrammetry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Metody fotogrammetrických orientací (základní matematický model, rovnice oprav pro individuální typy měření, doplňkové parametry). Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment). Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí. Detekce odlehlých měření. Integrace GPS, INS, laserů a SAR senzorů do fotogrammetrických metod. Senzory pro digitální snímkování. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů. Ortofotomapy. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran. 3D modely, modelování pro vizualizaci. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií. Měření objektů pomocí strukturovaného světla. Měření dynamických procesů. Kalibrace fotogrammetrických systémů

Harmonogram přednášky

 • 1. Metody fotogrammetrických orientací
 • 2. Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment)
 • 3. Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí
 • 4. Detekce odlehlých měření
 • 5. Integrace GPS, INS, laserů a SAR sensorů do fotogrammetrických metod
 • 6. Sensory pro digitální snímkování
 • 7. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů
 • 8. Ortofotomapy
 • 9. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran
 • 10. 3D modely, modelování pro vizualizaci
 • 11. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií
 • 12. Měření dynamických procesů
 • 13. Kalibrace fotogrammetrických systémů
Základy fotogrammetrie.

Základní literatura předmětu

Kraus, K.: Photogrammetry, de Gruyter, 2007