English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIE56
NázevInženýrská geodézie
Course nameEngineering Geodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Rozbory přesnosti měření a vytyčování základních geometrických veličin. Dvojstupňová analýza přesnosti polohových vytyčovacích úloh. Kontrola parametrů vytyčování v investiční výstavbě. Lokální účelové geodetické sítě – metody budování, kombinace měřických technologií, optimalizační postupy. Přesné aplikace GPS statických a kinematických metod v inženýrské geodézii. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí (obecná analýza, metody vyhodnocení, hodnocení stability bodů, interpretace výsledků). Speciální problémy inženýrské geodézie při výstavbě podzemních děl.

Harmonogram přednášky

  • 1. Současné metody rozborů přesnosti, dvojstupňové rozbory přesnosti metod vytyčení polohy.
  • 2. Kontrolní a ověřovací měření, kontrola vytyčení, vyhodnocení finálních parametrů.
  • 3. Speciální lokální sítě pro inženýrské účely, kombinace a integrace různorodých měření.
  • 4. GPS v inženýrské geodezii, přesné aplikace statických a kinematických metod.
  • 5. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí, pokročilá deformační analýza, moderní přístupy.
  • 6. Měření v podzemí, vytyčování a kontrolní měření tunelových staveb.
Metody matematické analýzy. Metody vyrovnání geodetických sítí. Základy družicových metod, GPS. Metody statistické analýzy a zpracování dat.

Základní literatura předmětu

Richardus, P.: Project Surveying, A.A. Balkema, Rotterdam, 1984