English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIE55
NázevDigitální zpracování obrazu
Course nameDigital image processing

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Techniky snímkového vylepšení,potlačení šumu,zvýraznění hran,extrakce a bodů pomocí interest operátorů, korelace.

Harmonogram přednášky

  • 1.Histogram snímku,zlepšení kontrastu,konvoluce.
  • 2.Potlačení šumu, lineární a nelineární filtry.
  • 3.Zvýraznění hran,metoda gradientu,metoda průchodu nulou druhých derivací (LOG operátor).
  • 4.Interest operátory.
  • 5.Korelace.
Metody získání digitálních snímků. Základní techniky zpracování digitálních obrazů.

Základní literatura předmětu

Kraus, K.: Photogrammetrie. Band 1, de Gruyter, 2004
J.A. Richards, Xiuping Jia: Remote Sensing Digital Image Analysis, Springer, 2006