English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIE51
NázevGeodézie
Course nameGeodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJosef Weigel

Obsahové informace

Fyzikální a geometrické základy geodézie. Vývoj elektronických geodetických přístrojů. Teoretické principy činnosti elektronických teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, družicových systémů a inerciálních systémů. Testování elektronických geodetických přístrojů. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. Korekce výsledků měření a jejich redukce na zobrazovací plochy. Automatizace měření a zpracování geodetických dat. Integrované měřické systémy. Základy prostorové geodézie. Lokální a globální souřadnicové systémy. Geodetické úlohy v prostoru. Transformace souřadnic mezi různými systémy. Analýza kvality identických bodů a přesnosti výsledků měření. Analýza užívaných softwarových produktů pro všechny základní druhy geodetických prací. Metrologie v geodézii.

Harmonogram přednášky

  • 1. obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Teorie a testování elektronických geodetických přístrojů.
  • 2. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření.
  • 3. Automatizace geodetických měřických a výpočetních postupů. Korekce a redukce dat na zobrazovací plochu.
  • 4. Integrované měřící systémy. Principy třírozměrné geodezie.
  • 5. Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace.
  • 6. Softwarové prostředky pro základní druhy geodetických prací, analýza. Metrologie v geodezii.
Znalost měřických a výpočetních postupů v geodézii.
Vyrovnávání sítí a teorie chyb.

Základní literatura předmětu

Torge, W.: Geodesy, de Gruyter, 2001
Vaníček, P., Krakiwski, E.: Geodesy: The Concepts, North Holland, Amsterdam , 1980