English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHU53
Název3D modelování
Course nameModelling in 3D

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHana Trnková

Obsahové informace

Studenti získají přehled o typech prostorových objektů a možnostech modelování. Zvládnou základní i pokročilé modelovací techniky. Jsou schopni udělat základní vizulizaci.
Práce v prostoru: volba pohledů, způsoby zobrazování, práce s výřezy a souřadnými systémy.
Použití známých kreslící a editační příkazů v prostoru.
Modelování v prostoru: základní tělesa, tělesa a povrchy generované křivkami, povrchy odvozené z povrchů, sítě.
Úpravy prostorových objektů.
Fotorealistické zobrazení modelu: materiály, pozadí, světla, stínování, rendering.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu a prostorového modelování.
 • 2. Jednoduché plochy v prostoru.
 • 3. Sítě.
 • 4. Základní geometrická tělesa a jejich úpravy.
 • 5. Materiály.
 • 6. Modelování objektů z křivek.
 • 7. Povrchy odvozené z jiných povrchů.
 • 8. Promítání křivek na plochy, řezy.
 • 9. Perspektiva, kamery, animace.
 • 10. Světla, stíny, rendrování.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s prací v 3D: způsoby zobrazování, volba pohledů, práce s výřezy.
 • 2. Jednoduché plochy.
 • 3. Sítě a základní tělesa.
 • 4. Úpravy těles.
 • 5. Modelování z křivek: rotace, vytažení; materiály.
 • 6. Modelování z křivek: tažení po dráze, šablonování.
 • 7. Modelování známými technikami, promítání křivek na plochy.
 • 8. Modelování známými technikami, použití bitmap v materiálech.
 • 9. Povrchy odvozené z jiných povrchů.
 • 10. Opakování základních modelačních postupů, řezy, příprava rozvržení.
 • 11. Perspektiva, kamery, animace, světla, stíny, rendrování.
 • 12. Samostatná práce: modelování různými technikami podle vlastních podkladů.
 • 13. Samostatná práce: dokumentace, vizualizace a prezentace vlastního modelu.
Modelování v rovině v CAD systému

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka: Učebnice AutoCAD 2002, Computer Press, 2003