English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHS51
NázevEkologické inženýrství
Course nameEcological engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Přehled o problematice témat ekologického inženýrství. Podrobnější znalosti zejména z oblasti pasivní domy, brownfields, veřejná prostranství, ekologická architektura. Základní znalosti z ekologie krajiny, ekologická stabilita. Dopad těžby na krajinu a rekultivace krajiny. Modelové projekty revitalizace řeky v urbanizovaném prostředí.
Ekologie, základní pojmy a principy, trvale udržitelný rozvoj, globální problémy.
Energie, zemědělství, krajina v souvislosti s udržitelným rozvojem.
Brownfields a udržitelná výstavba.
Čištění odadních vod. Řeky v krajině i v urbanizovaném prostředí a jejich revitalizace.
Veřejná prostranství.

Harmonogram cvičení

  • 1. Úvod, pravidla, literatura. Témata prezentací.
  • 2. Základy ekologie. Kalkulačka ekologické a uhlíkové stopy.
  • 3. Čištění odpadních vod.
  • 4. Veřejná prostranství.
  • 5. - 10. Prezentace vybraných témat.
Základy přírodních věd

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pytlík,P.: Ekologie ve stavebnictví, SIA, s.r.o., Praha, 1997
Jan Gehl: Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství., Nadace partnerství Brno, 2000
Project for Public Spaces: Utváření místa, Nadace Partnerství, Brno, 2003
Igor Míchal: Ekologická stabilita, MŽP ČR, Praha, 1994