English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHF51
NázevZáklady geotechniky
Course nameBase of geotechnics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVladislav Horák

Obsahové informace

Výsledkem výuky je zvládnutí všeobecného přehledu o geotechnických disciplínách. Jde o mechaniku zemin a hornin, inženýrskou geologii a hydrogeologii, zakládání staveb a podzemní stavby. Student se seznámí s jejich základními typy, specifiky a technologiemi prací a konstrukcí. Je rovněž seznámen s instrumentací a monitoringem v geotechnice a s geodetickými metodami v ní používanými.
Předmět a obsah oboru geotechnika. Základové půdy a jejich klasifikace. Geotechnické kategorie a mezní stavy základové půdy (únosnost a sedání). Základy pozemních staveb – plošné a hlubinné. Geofyzikální průzkum. Průzkumné práce inženýrské geologie a polní zkoušky mechaniky hornin. Stability svahů a skalních stěn, sesuvy. Typy a specifika podzemních staveb, metody jejich výstavby. Instrumentace a monitoring v geotechnice. Geodetické metody používané v geotechnice.

Harmonogram přednášky

 • 1. Předmět a obsah geotechniky. Základové půdy a jejich klasifikace. Klasifikace skalních a poloskalních hornin
 • 2. Geotechnické kategorie a mezní stavy základové půdy (únosnost a sedání)
 • 3. Základy staveb (plošné a hlubinné)
 • 4. Technologie provádění základových konstrukcí
 • 5. Průzkumné práce inženýrské geologie
 • 6. Polní zkoušky mechaniky hornin
 • 7. Stability svahů a skalních stěn. Sesuvy
 • 8. Typy a specifika podzemních staveb. Metody výstavby
 • 9. Deformace prostředí při podzemních stavbách
 • 10. Instrumentace a monitoring v geotechnice
 • 11. Geodetické metody používané v geotechnice
 • 12. Exkurze
 • 13. Video a zápočet

Harmonogram cvičení

 • 1. Klasifikace zemin a skalních hornin
 • 2. Inženýrskogeologický profil
 • 3. Plošný základ
 • 4. Pilotový základ
 • 5. Poklesy nad raženým tunelem
 • 6. Kontrola práce a zápočet
Žádné zvláštní. Postačí všeobecné znalosti ze stavebnictví, techniky a přírodních věd.

Základní literatura předmětu

KLEPSATEL, František, KUSÝ, Pavol, MAŘÍK, Libor: Výstavba tunelů ve skalních horninách, Jaga group, 2003
HULLA, Jozef, ŠIMEK, Jiří, TURČEK, Peter: Mechanika zemín a zakladanie stavieb, Alfa, 1991
MALGOT, Jozef, KLEPSATEL, František, TRÁVNÍČEK, Ivan: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa, 1992

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ARZ, P., SCHMIDT, H. G., SEITZ, J., SEMPRICH, S.: Grundbau, Ernst & Sohn, Berlin, 1991