English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE63
NázevArcInfo
Course nameArcInfo

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

Prostředí programu, založení projektu, import rastru, import vektoru,
práce se seznamem souřadnic, vložení prvků, editace atributů, prostorové dotazy SQL, prostorové analýzy, tvorba výstupů, prezentace.

Harmonogram přednášky

  • 1. Seznámení s prostředím ArcInfo a ArcCatalog, založení projektu.
  • 2. Import rastrových vrstev, transformace rastru.
  • 3. Import vektorových vrstev, transformace vektoru.
  • 4. Import seznamu souřadnic z textového souboru a Excelu.
  • 5. Práce s prvky, vložení, editace prvků a atributů.
  • 6. Import kresby v DGN formátu, prostorové dotazy SQL.
  • 7. Tvorba výstupů, prezentace.
  • 8. Prostorové analýzy.
  • 9. - 10. Zápočtový projekt.
Absolvování předmětu GIS I
Literatura není u předmětu zadána