English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE62
NázevSpeleologické mapování
Course nameSpeleological Mapping

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantRadim Kratochvíl

Obsahové informace

Rozšíření znalostí studentů do oblasti geodézie a mapováví v jeskyních a podzemních prostorách. Ochrana přírody.
Teoretická karstologie a speleologie. Podmínky vzniku krasu, krasotvorní činitelé. Krasový cyklus a denudace. Exokras. Endokras.
Vznik a vývoj jeskyní. Typy jeskyní. Jeskynní výplně. Krasová hydrologie a hydrografie.
Rozšíření krasu v ČR a ve světě. Praktický význam krasu pro člověka. Ochrana krasu.
Speleologické mapování. Rozdělení speleologických map. Metody měření a znázorňování jeskyní. Tvorba mapy jeskyně.
Praktické měření v jeskyni.

Harmonogram cvičení

  • 1. Podmínky vzniku krasu, exokras a endoras
  • 2. Měřické metody v jeskyních
  • 3. Tvorba mapy, mapové značky
  • 4. Ochrana krasu
  • 5. 2 dny, měření v jeskyních, ochrana jeskyní
Všeobecné základy geografie a geodézie. Základy měření a mapování.

Základní literatura předmětu

Hromas, J. - Weigel, J.: Základy speleologického mapování, Česká speleologická společnost, 1989
Musil, R. a kol.: Moravský kras - labyrinty poznání, GEO program Adamov, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HROMAS, J. a kol.: Jeskyně, AOPK ČR, 2009