English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE61
NázevŘízení geodetické firmy
Course nameManagement of surveying company

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Studenti získají základní znalosti o řízení geodetické firmy.
Řízení ve státní a v soukromé sféře. Geodetické a kartografické firmy. Struktura malých a středních geodetických firem.
Zásady řízení geodetické firmy. Personální a materiální zabezpečení činnosti. Příprava podkladů pro výběrová řízení. Firemní mezioborová a mezinárodní spolupráce.

Harmonogram cvičení

  • Řízení ve státní a v soukromé sféře. Geodetické a kartografické firmy. Struktura malých a středních geodetických firem.
  • Zásady řízení geodetické firmy. Personální a materiální zabezpečení činnosti. Příprava podkladů pro výběrová řízení. Firemní mezioborová a mezinárodní spolupráce.
Přehled o zeměměřických činostech.

Základní literatura předmětu

Synek a kol.: Manažerská ekonomika, , 1996