English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE58
NázevOceňování nemovitostí
Course nameProperty Appraising

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantStanislav Kutálek

Obsahové informace

Porozumět metodám oceňování majetku.
Prvotní znalecké úkony, zajišťování důkazů.
Skladba znaleckého posudku.
Vady znaleckého posudku.
Předpisy pro oceňování nemovitostí.
Prvotní znalecké úkony, zajišťování důkazů. Skladba znaleckého posudku, vady znaleckého posudku. Úvod do metodiky oceňování majetku (názvosloví znaleckého oceňování, základní metody oceňování majetku, výpočet opotřebení, zákon o oceňování majetku). Předpisy pro oceňování nemovitostí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Právní úprava znalecké činnosti - zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.
 • 2. Prvotní znalecké úkony, zajišťování důkazů.
 • 3. Skladba znaleckého posudku, vady znaleckého posudku.
 • 4. Úvod do metodiky oceňování majetku (nízvosloví znaleckého oceňování, základní metody oceňování majetku, výpočet opotřebení, zákon o oceňování majetku).
 • 5. Předpisy pro oceňování nemovitostí - přehled oceňovacích předpisů:
 • a) Od r. 1897 - do 30.4.1964
 • b) Od 1.5.1964 do 31.12.1984
 • c) Od 1.1.1985 do 31.10.1994
 • d) Od 1.11.1994 dále
 • e) Oceňování pro restituce
 • 6. Prováděcí vzhlášky yákona o oceňování majetku
 • 7.-10. Příkladz oceňování
Základy katastru nemovitostí, vlastnické právo.

Základní literatura předmětu

: Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., Sagit, Praha, 1997

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů č. 40/1964 Sb., Sagit, Praha, 1964
: Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů č. 513/1991 Sb., Sagit, Praha, 1991
: Stavební zákon, č. 183/2006 Sb., Sagit, Praha, 2006