English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE57
NázevMetrologie a standardizace
Course nameMetrology and Standardization

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJiří Bureš

Obsahové informace

Rozšíření znalosti studentů o metrologických aspektech, které jsou spojeny s geodetickými měřeními.
Přehled o národním metrologickém systému v ČR. Základy metrologie.
Přehled o základních zákonných předpisech a vybraných technických normách používaných v inženýrskogeodetické praxi.
Základy souboru norem ISO 9000, soustavy norem ISO, EN.
Dovednost kalibrace měřidel.
Národní metrologický systém ČR. Základy metrologie.
Základní zákonné předpisy a vybrané technické normy používané v inženýrskogeodetické praxi.
Základy souboru norem ISO 9000. České normy pro kontrolní stavební měření a pro měření posunů staveb.
Normy pro geometrickou přesnost staveb. Normy pro geografickou informatiku/geomatiku.
Zahraniční normy (DIN aj.).
Soustavy norem ISO, EN.
Institucionální a legislativní zabezpečení metrologických služeb.
Kalibrace měřidel.

Harmonogram cvičení

  • Zpracování souboru vybraných norem ČSN 73 0212, ISO 9000 a jejich prezentace.
  • Kalibrace měřidel.
  • Zpracování technické specifikace a cenové kalkulace na vybrané zeměměřické činnosti.
  • Odborna exkurze.
Základní znalosti o geodetickém měření.

Základní literatura předmětu

Šindelář, V. a kol.: Metrologie a zavedení soustavy jednotek SI, SNTL Praha, 1976
(aktuální vydání): Normy řady ČSN 73 0212, Český normalizační institut, 0
Matějka, Zdeněk, Šanda, Václav: Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, ČKAIT, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

(aktuální vydání): Normy řady ISO 9000, Český normalizační institut, 0