English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE55
NázevFyzikální geodézie
Course namePhysical Geodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantViliam Vatrt

Obsahové informace

Znalost fyzikálních základů geodézie. Přehled tradičních a současných metod fyzikální geodézie. Seznámení se současnými technikami určování fyzikálních parametrů Země.
Geopotenciální modely, metody testování geopotenciálních modelů, slapové deformace, družicová altimetrie, určování pohybů zemské kůry, určování posunů lokálních výškových systémů, budování světového výškového systému, gyroskopy a akcerelometry, integrace inerciálních a družicových systémů, aplikace metod fyzikální geodézie

Harmonogram přednášky

 • 1. Geopotenciální modely.
 • 2. Slapové deformace Země.
 • 3. Družicová altimetrie.
 • 4. Určování pohybů zemské kůry 1.
 • 5. Určování pohybů zemské kůry 2.
 • 6. Gyroskopy.
 • 7. Snímače zrychlení.
 • 8. Inerciální systémy.
 • 9. Družicové systémy.
 • 10. Integrace inerciálních a družicových systémů 1.
 • 11. Integrace inerciálních a družicových systémů 2.
 • 12. Současné mezinárodní výzkumné programy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Geoid, kvazigeoid a jejich rozdíl
 • 2. Netradiční převod různých typů výšek, praktické aspekty
 • 3. Tíhový potenciál, gravitační potenciál
 • 4. Testování geopotenciálního modelu
 • 5. Vytvoření výškového systému
 • 6. Zpřesnění geopotenciálního modelu
Znalosti základů geofyziky a vyšší geodézie.

Základní literatura předmětu

Hofmann-Wellenhof, B. - Moritz, H.: Physical geodesy, Springer, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pick M: Advanced Physical Geodesy and Gravimetry, Ministry of Defence CR, 2000
Burša, M - Kostelecký, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Ministry of Defence CR, 1999