English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE53
NázevDigitální model terénu
Course nameDigital terrain model

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Metody sběru dat, kvalita dat. Tvorba modelu, význam singularit. Užití digitálního modelu terénu.
Metody sběru dat, přesnost bodů. Význam lomových a tvarových čar. Aplikace – interpolace vrstevnic, profily, určování objemů, DMT pro ortofoto, programové systémy pro DMT, speciální moduly. Morfologická analýza terénní plochy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Metody sběru dat, geodetická, fotogrammetrická, kartografická metoda
 • 2. Laserové skenování, radarová interferometrie
 • 3. Významné čáry
 • 4. Metody a postup výpočtu DMT, algoritmy na tvorbu TIN
 • 5. Interpolace vrstevnic,profily,objemy
 • 6. DMT pro ortofotmapy
 • 7. Software
 • 8. Speciální moduly
 • 9. Morfologická analýza, gradienty

Harmonogram cvičení

 • Příprava vstupních dat.
 • Generování digitálního modelu.
 • Eliminace hrubých chyb v datech.
 • Interpolace vrstevnic.
 • Tvorba profilů, výpočet objemů.
 • Speciální moduly, mapy oslunění a sklonů.
 • Analýza terénu.
Metody mapování výškopisu

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Karl Kraus: Photogrammetrie -Topografische Informationssysteme, Dummler Verlag, 2000