English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE52
NázevDálkový průzkum Země
Course nameRemote sensing

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantViliam Vatrt

Obsahové informace

Student zvládne teoretické základy metody dálkového průzkumu objektů zemského povrchu. Seznámí se s aktuálními technickými prostředky sběru obrazových dat a s metodami jejich interpretace pro monitorování krajiny a jejich komponent a pro tvorbu kartografických děl různého určení.
Metoda dálkového prùzkumu (její princip a postavení v systému věd). Elektromagnetické záření a jeho druhy, přírodní a umělé zdroje záření. Radiometrické veličiny a jejich měření. Zářivé vlastnosti krajinných objektù, režim a metody zjišťování. Postavení atmosféry v dálkovém průzkumu (průnik elektromagnetického záření atmosférou, přenosová funkce atmosféry). Metodika sběru pozemních a aerokosmických dat. Obrazová funkce. Analogová a digitální interpretace obrazových dat dálkového průzkumu, klasifikace obrazových dat. Aplikace dálkového průzkumu v geodezii, kartografii, hydrologii, ochraně životního prostředí a jeho vazba na geografické informační systémy. Dálkový průzkum vesmírných objektů. Institucionální zabezpečení dálkového průzkumu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Definice dálkového průzkumu a jeho význam při studiu Země a vesmírných objektů, rozdělení metod dálkového průzkumu Země.
 • 2. Fyzikální základy dálkového průzkumu.
 • 3. Spektrální vlastnosti krajinných objektů.
 • 4. Vliv atmosféry na dálkový průzkum.
 • 5. Základní druhy historických a aktuálních snímacích zařízení.
 • 6. Historické a aktuální nosiče snímacích zařízení.
 • 7. Analogové zpracování obrazových dat dálkového průzkumu.
 • 8. Rektifikace digitálních obrazových dat dálkového průzkumu a úpravy obrazu.
 • 9. Metody klasifikace obrazových dat.
 • 10. Základní oblasti využití dat dálkového průzkumu.

Harmonogram cvičení

 • 1-2 Projektová příprava snímkovacího experimentu.
 • 3-4 Spektrometrie.
 • 5-6 Vizuální interpretace aerokosmických snímků.
 • 7-8 Temporální interpretace aerokosmických snímků.
 • 9-10 Využití dálkového průzkumu.
 • 11-12 Zahraniční a mezinárodní organizace dálkového průzkumu.
 • 13 Dálkový průzkum v ČR.
Základní znalosti z atmosférické optiky a vesmírné mechaniky

Základní literatura předmětu

PLÁNKA, Ladislav: Dálkový průzkum země - Teoretické základy, elektronický text (HE05), 2007
PLÁNKA, Ladislav: Dálkový průzkum země - Přístrojová technika, elektronický text (HE05), 2007
PLÁNKA, Ladislav: Dálkový průzkum země - Zpracování dat, elektronický text (HE05), 2007
HALOUNOVÁ, Lenka, PAVELKA, Karel: Dálkový průzkum Země, Praha: ČVUT, 2005
DOBROVOLNÝ, Petr: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu, Brno: MU, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

CHANDRA P. Giri (ed.): Remote Sensing of Land Use and Land Cover: Principles and Applications, CRC Press, 2012
RICHARDS, John A., XIUPING, Jia: Remote sensing digital image analysis, Springer, Berlín, 2006
JENSEN, John R.: Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective, New Jersey: Prentice Hall, New Jersey, 2005
LILLESAND, Thomas M., KIEFER, Ralph W., CHIPMAN, Jonathan W.: Remote Sensing and Image Interpretation, New York: John Willey and Sons, 2008