English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE51
NázevBlízká fotogrammetrie
Course nameClose range photogrammetry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Využití metod blízké fotogrammetrie pro tvorbu 3D modelů . Kalibrace kamer. Základy pozemního laserového skenování.
Přesné metody měření snímků. Určení povrchu objektu s vysokou hustotou boů.
Snímkové triangulace v blízké fotogrammetrii. Kalibrace kamer. Doplňující podmínky při výpočtu orientací a prostorových souřadnic. Geometrické a negeometrické faktory projektu. Přesnost a spolehlivost výsledků. 3D fotomodely. Vizualizace. Aplikace blízké fotogrammetrie ve stavebnictví,v průmyslu,v památkové péči a architektuře, v archeologii, v policejní praxi. Základy laserového skenování.

Harmonogram přednášky

 • 1. Kamery pro blízkou fotogrammetrii
 • 2. Kalibrace kamer
 • 3. Měření snímkových souřanic
 • 4. Vyrovnání snímkových triangulací
 • 5. Geometrické a negeometrické faktory projektu
 • 6. Přesnost a spolehlivost výsledků.
 • 7. 3D fotomodely. Vizualizace.
 • 8. Aplikace blízké fotogrammetrie ve stavebnictví,v průmyslu.
 • 9. Aplikace v památkové péči, architektuře, v archeologii.
 • 10.Aplikace v lékařství a v policejní praxi.
 • 11.Automatizace v blízké fotogrammetrii.
 • 12. Lasrové skenování.
 • 13. Budoucnost blízké fotogrammetrie, porovnání s laserovým skenováním.

Harmonogram cvičení

 • Blízké fotogrammetrie pro tvorbu 3d modelu.
 • Přesné metody měření snímků, metoda těžiště, korelace.
 • Určení povrchu objektu s vysokou hustotou boů.
Základy fotogrammetrie

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kraus K.: Photogrammetry, Berlin: de Gruyter, 2007