English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE22
NázevKatastr nemovitostí III
Course nameCadastre III

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantStanislav Kutálek

Obsahové informace

Student má za cíl vytvořit složité případy geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí s problematikou
Vytyčování hranic pozemků.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
Poskytování informací z katastru nemovitostí.
Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).Právní problematika zapisování a vedení vztahů k nemovitostem.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).
Vytyčování hranic pozemků.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
Poskytování informací z katastru nemovitostí.
Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).Právní problematika zapisování a vedení vztahů k nemovitostem.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Harmonogram přednášky

 • 1.Vytyčování hranic pozemků.
 • 2.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
 • 3.Pozemkové úpravy.
 • 4.Identifikace parcel.
 • 5.Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
 • 6.Poskytování informací z katastru nemovitostí.
 • 7.Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).
 • 8.Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem.
 • 9.Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí.
 • 10.Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).
 • 11.Složitý geometrický plán.
 • 12. Soudní znalectví a katastr nemovitostí
 • 13. Zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí

Harmonogram cvičení

 • 1.Vytyčování hranic pozemků.
 • 2.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
 • 3.Pozemkové úpravy.
 • 4.Identifikace parcel.
 • 5.Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
 • 6.Poskytování informací z katastru nemovitostí.
 • 7.Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).
 • 8.Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem.
 • 9.Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí.
 • 10.Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).
 • 11.Složitý geometrický plán.
 • 12. Soudní znalectví a katastr nemovitostí
 • 13. Zápočet
Schopnost měřit pro potřeby složitých případů katastru nemovitostí. Znalost tvorby složitých geometrických plánů. Znalost základní manipulace s informačním systémem katastru nemovitostí.
Literatura není u předmětu zadána