English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE21
NázevKatastr nemovitostí IV
Course nameCadastre of Real Estates IV

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantStanislav Kutálek

Obsahové informace

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí, funkce, součásti, propojení s základními registry veřejné správy.

RUIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitosti.

Katastr nemovitostí a jheho vazba na stavební zákon, telekomunikační zákon, energetický zákon, vodní zákon, oceňování nemovitostí

Harmonogram přednášky

 • 1. ISKN, seznámení se systémem, moduly systému.
 • 2. ISKN, modul PU, poskytování údajů, PM, podklady pro měření
 • 3. ISKN, postup jednoduchého právního aktu v systému.
 • 4. RUIAN, fukčnost systému, vazby na informační systém katastru nemovitostí.
 • 5. Aplikace stavebního zákona a zákona o územním plánování v kontextu katastrálního zákona.
 • 6. Prostorové vytyčení stavby s pohledu stavebního a katastrálního zákona.
 • 7. Katastr nemovitostí a energetický zákon, telekomunikační zákon.
 • 8. Katastr nemovitostí a vodní zákon, zobrazování vodních děl v katastru.
 • 9. Zákon o dani z nemovitostí
 • 10. Pozemkový fond České republiky, vynětí ze zemědělského půdného fondu, vynětí z lesní půdy.
 • 11. Katastr nemovitostí a oceňování nemovitostí.
 • 12. Katastr nemovitostí a správní řád.
 • 13. Obchodní a občanský zákoník.
Znalosti nabyté v předmětech GE12, GE17, HE16 práce s geodetickými programy, schopnost se orientovat v legislativě katastru nemovitostí.
Literatura není u předmětu zadána