English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE20
NázevStavební a průmyslová geodézie II
Course nameStructural and Industrial Geodesy II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Získání znalostí praktického řešení některých typických úloh inženýrské geodézie. Seznámení s aktuálními metodami měření ve stavebnictví a průmyslu. Seznámení se současným stavem vývoje měřických technologií a přístrojové techniky.
Metodika vyhodnocení měření posunů stavebních objektů.
Kontrolní měření stavebních konstrukcí.
Měření kruhových konstrukcí.
Měření prostorových vztahů jeřábových drah.
Měření při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí.
Rektifikace železničního oblouku.
Užití laserů v geodezii.
Optimalizace polohy osového systému stavební konstrukce.
Souřadnicové úlohy v dopravním projektování - počítačové projektování dopravních staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Měření jeřábových drah.
 • 2. Měření při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí.
 • 3. Určení odchylek tvaru kruhové konstrukce.
 • 4. Měření pro rekonstrukci železničního oblouku.
 • 5. Optimalizace polohy osového systému stavební konstrukce.
 • 6. 3D průmyslové měřící systémy.
 • 7. Měření svislosti stavebních konstrukcí.
 • 8. Měření svislých posunů.
 • 9. Metodika vyhodnocení měření posunů.
 • 10. Kontrolní měření na stavbách.
 • 11. Souřadnicové úlohy v dopravním projektování.
 • 12. Počítačově podporované projektování dopravních komunikací.
 • 13. GPS aplikace v inženýrské geodézii.

Harmonogram cvičení

 • 1. Měření prostorových vztahů jeřábové dráhy.
 • 2. Měření prostorových vztahů jeřábové dráhy (dokončení).
 • 3. Určení skutečného tvaru kruhové konstrukce.
 • 4. Určení skutečného tvaru kruhové konstrukce (dokončení).
 • 5. Měření odchylek svislosti osy továrního komínu.
 • 6. Měření odchylek svislosti osy továrního komínu (dokončení).
 • 7. Měření a vyhodnocení vertikálních posunů stavebního objektu.
 • 8. Měření a vyhodnocení vertikálních posunů stavebního objektu (pokračování).
 • 9. Měření a vyhodnocení vertikálních posunů stavebního objektu (dokončení).
Znalosti technologie a rozborů přesnosti měření a vytyčení.

Základní literatura předmětu

Richardus, P.: Project Surveying, , A.A.Balkema Rotterdam, 1984
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava, 1990

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pelzer, H.: Ingenieurgvermessung, K. Witwer Stuttgart, 1988